top of page

BIG DATA

LÆRERMATERIALE

Kære underviser.

Vi er meget glade for, at du har fundet vej til vores undervisningsmateriale og -forløb om BIG DATA og de digitale fodspor, vi alle sammen sætter.

Forløbet er målrettet: 

SAMFUNDSFAG på det almene gymnasium

 

- men kan naturligvis også bruges af dig som underviser på en af de andre ungdoms-uddannelser. 

HVORFOR:

Digitaliseringen og den massive dataindsamling, der finder sted, kræver, at vi allesammen forstår betydningen af vores digitale rettigheder, sårbarhed og ansvar. Kun på den måde kan vi ruste os til at færdes sikkert digitalt. 

KERNESTOF:

Gennem arbejdet med “BIG DATA: Vores digitale fodspor” vil eleverne få et begreb om, hvordan big data påvirker vores samfund, identitetsskabelse, adfærd og demokrati.

 

De vil opnå viden om, at der bliver indsamlet meget store mængder oplysninger om os, hvad den indsamlede data bruges til, samt hvad vores rettigheder som almindelige borgere er – og hvilke fordele og udfordringer, der er ved at færdes i en digitaliseret verden. Desuden vil eleverne selv være med til at forme den kritiske mediebruger og udstikke fælles etiske digitale spilleregler. 

Nedenfor finder du to hæfter i pdf med et forlæg til strukturering af materialet, ideer til aktiviteter og opgaver målrettet hhv. samfundsfag A-niveau og B-niveau. Med en indholdsmæssig justering til fagmål/kernestof og længde kan materialet her også anvendes af samfundsfag C. 

Der eksisterer tilsvarende elevvejledninger under menupunktet "Elevmateriale". 

 

SRP / SRO / FILOSOFI 

Materialet kan også tænkes i fagligt samspil med fag som filosofi (jf. retten til privatlivet og tilsvarende spørgsmål), dansk og informationsteknologi. “BIG DATA: Vores digitale fodspor” er kort sagt oplagt som forlæg til fællesfaglige forløb, herunder arbejdet med SRO og SRP. 

bottom of page